ТЫҢДАҢЫЗДАР!!!
Online подключение услуг
АО «Транстелеком»!!!

Астана, Казахстан — 10.09.2015 17:44:55

Дивидендтер

Жылдық қаржы есептілігін бекіту және 2015 жылға арналған жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы.

«Транстелеком» Акционерлік Қоғамы (010000, Астана қ Қонаев к.10. СТН 600700035829; КБЕ 17; БСН 991 140 001 226; ЖСК KZ80914398416BC09284, БИК SABRKZKA, «Сбербанк» еншілес банкі) Қазақстан темір жолы АҚ «Ұлттық компаниясы» кеңесінің 2016 жылдың 27 мамырдағы №02/18 шешімімен сәйкес, АҚ-ның жылдық қаржылық есептілігі бекітіліп, 2015 жылға арналған «Транстелеком және 30 пайыз мөлшерінде 2015 жылға арналған жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім шығарылғаны туралы хабарлайды. Бұл «Транстелеком» АҚ-ның 30 пайыз таза пайдасынан 1 353 278 000 (бір миллиард үш жүз елу үш миллион екі жүз жетпіс сегіз мың) теңгетөленетін болады. Бұдан бір жай акцияға 240 (екі жүз қырық) теңге 2 (екі) тиын төленеді.

Дивидендтерді төлеу Жалғыз акционердің банктік есеп шотына аударылатын болады.


Нурмурзаев Рахимжан Куанышбаевич
05.02.2017 01:16:07
Добрый день Жанболат Уракович хотелось бы отметить что вашей компании работают очень хорошие специалисты мастера своего дела я…